Prohlášení správce vkladů

Prohlášení správce vkladů (vzor ke stažení zdarma) je pouze orientační a nemusí odpovídat podmínkám konkrétního případu. Uživateli může vzniknout podstatná újma, pokud použije právní dokument bez konzultace s právním poradcem. Použití dokumentu bez právní konzultace je na vlastní riziko uživatele a provozovatel webu neodpovídá za škody uživateli takovým postupem případně vzniklé. Doporučujeme finální dokument před jeho použitím nechat si zkontrolovat zde.

PROHLÁŠENÍ SPRÁVCE VKLADŮ

 

Já, níže podepsaný/á:

Jméno:

Datum narození:

Bydliště:

 

tímto potvrzuji, že vklady společníků na základní kapitál společnosti XXX byly těmito společníky splaceny v souladu se zakladatelským dokumentem společnosti takto:

 

Společník 1:

Splacený vklad:

Společník 2:

Splacený vklad:

Společník 3:

Splacený vklad:

 

Toto prohlášení se vystavuje pro účely zápisu společnosti do veřejného rejstříku.

 

Datum:

Podepsán/a: