Souhlas s umístěním sídla

Souhlas s umístěním sídla (vzor ke stažení zdarma) je pouze orientační a nemusí odpovídat podmínkám konkrétního případu. Uživateli může vzniknout podstatná újma, pokud použije právní dokument bez konzultace s právním poradcem. Použití dokumentu bez právní konzultace je na vlastní riziko uživatele a provozovatel webu neodpovídá za škody uživateli takovým postupem případně vzniklé. Doporučujeme finální dokument před jeho použitím nechat si zkontrolovat zde.

SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM SÍDLA

 

Já, níže podepsaný/á:

Jméno:

Datum narození:

Bydliště:


tímto prohlašuji, že souhlasím s umístěním sídla společnosti XXX v nemovitosti na adrese XXX.

 

Datum:

Podepsán/a: