Společenská smlouva s.r.o. základní verze

Společenská smlouva s.r.o. základní verze (vzor ke stažení zdarma) je pouze orientační a nemusí odpovídat podmínkám konkrétního případu. Uživateli může vzniknout podstatná újma, pokud použije právní dokument bez konzultace s právním poradcem. Použití dokumentu bez právní konzultace je na vlastní riziko uživatele a provozovatel webu neodpovídá za škody uživateli takovým postupem případně vzniklé. Doporučujeme finální dokument před jeho použitím nechat si zkontrolovat zde.

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

1 Obchodní firma

1.1 Obchodní firma společnosti zní: [název]

2 Sídlo

2.1 Sídlo společnosti je v obci: [obec]

3 Předmět podnikání

3.1 Předmětem podnikání společnosti je:

- [předmět podnikání 1]

- [předmět podnikání 2]

- [předmět podnikání 3]

4 Společníci

4.1 Společnost má následující společníky:

- [jméno společníka 1], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště].

- [jméno společníka 3], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště].

- [jméno společníka 3], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště].

5 Základní kapitál

5.1 Výše základního kapitálu společnosti je: [částka základního kapitálu] Kč.

5.2 Základní kapitál je tvořen následujícími peněžitými vklady:

- společník [jméno společníka 1] vloží peněžitý vklad ve výši [výše vkladu společníka 1] Kč, který představuje základní podíl č. 1 ve výši [výše podílu společníka 1]%.

- společník [jméno společníka 2] vloží peněžitý vklad ve výši [výše vkladu společníka 2] Kč, který představuje základní podíl č. 2 ve výši [výše podílu společníka 2]%.

- společník [jméno společníka 3] vloží peněžitý vklad ve výši [výše vkladu společníka 3] Kč, který představuje základní podíl č. 3 ve výši [výše podílu společníka 3]%.

6 Jednatel

6.1 Společnost má [počet jednatelů] jednatele.

6.2 Způsob jednání jednatelů za společnost se určuje takto: [způsob jednání jednatelů].

7 Přechodná ustanovení

7.1 Správcem vkladů společníků na základní kapitál společnosti se určuje [jméno správce], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště].

7.2 Prvními jednateli společnosti se určují:

- [jméno jednatele 1], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště].

- [jméno jednatele 2], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště].

- [jméno jednatele 3], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště].

7.3 Vklady na základní kapitál budou uhrazeny takto:

- společník [jméno společníka 1] uhradí 100% svého vkladu, tj. částku [výše vkladu společníka 1] Kč nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do veřejného rejstříku složením na zvláštní účet společnosti otevřený správcem vkladu.

- společník [jméno společníka 2] uhradí 100% svého vkladu, tj. částku [výše vkladu společníka 2] Kč nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do veřejného rejstříku složením na zvláštní účet společnosti otevřený správcem vkladu.

- společník [jméno společníka 3] uhradí 100% svého vkladu, tj. částku [výše vkladu společníka 3] Kč nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do veřejného rejstříku složením na zvláštní účet společnosti otevřený správcem vkladu.