Zakladatelská listina s.r.o. základní verze

Zakladatelská listina s.r.o. základní verze (vzor ke stažení zdarma) je pouze orientační a nemusí odpovídat podmínkám konkrétního případu. Uživateli může vzniknout podstatná újma, pokud použije právní dokument bez konzultace s právním poradcem. Použití dokumentu bez právní konzultace je na vlastní riziko uživatele a provozovatel webu neodpovídá za škody uživateli takovým postupem případně vzniklé. Doporučujeme finální dokument před jeho použitím nechat si zkontrolovat zde.

ZAKLADATELSKÁ LISTINA

 

1 Obchodní firma

1.1 Obchodní firma společnosti zní: [název]

2 Sídlo

2.1 Sídlo společnosti je v obci: [obec]

3 Předmět podnikání

3.1 Předmětem podnikání společnosti je:

- [předmět podnikání 1]

- [předmět podnikání 2]

- [předmět podnikání 3]

4 Zakladatel

4.1 Zakladatelem společnosti je [jméno zakladatele], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště].

5 Základní kapitál

5.1 Výše základního kapitálu společnosti je: [částka základního kapitálu] Kč.

5.2 Základní kapitál je tvořen peněžitým vkladem zakladatele ve výši [výše vkladu zakladatele] Kč, který představuje základní podíl ve výši 100%.

6 Jednatel

6.1 Společnost má [počet jednatelů] jednatele.

6.2 Způsob jednání jednatelů za společnost se určuje takto: [způsob jednání jednatelů].

7 Přechodná ustanovení

7.1 Správcem vkladů společníků na základní kapitál společnosti se určuje [jméno správce], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště].

7.2 Prvními jednateli společnosti se určují:

- [jméno jednatele 1], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště].

- [jméno jednatele 2], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště].

- [jméno jednatele 3], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště].

7.3 Zakladatel uhradí 100% svého vkladu, tj. částku [výše vkladu zakladatele] Kč nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do veřejného rejstříku složením na zvláštní účet společnosti otevřený správcem vkladu.