Co je PravnikOnline.cz?

PravnikOnline.cz je online právní portál, prostřednictvím kterého můžete jednoduše vyřešit své právní záležitosti z domova, kanceláře nebo kdekoliv jinde potřebujete. Zadání případu je jednoduché, můžete tak učinit buď založením případu přímo na portálu nebo nám předat potřebné podklady na běžných kontaktech. Úvodní posouzení případu s návrhem řešení je vždy zdarma, sami se pak rozhodnete, zda budete pokračovat dále. Rozhodnete-li se pokračovat, uvidíte zpracování celého případu plně online přímo na vašem PC nebo mobilním telefonu. O každé změně případu obdržíte okamžité automatické upozornění e-mailem. Podrobnější popis, jak celý systém funguje, naleznete zde.