Zaměření

Zakládání a změny společností

Zakládání, změny a likvidace společností, organizace valných hromad, změny v orgánech společností, převody podniků, podnikání zahraničních osob v České republice.

Nemovitosti

Veškeré právní vztahy vyplývající z vlastnictví, nájmu, výstavby nebo jiných činností týkajících se budov, pozemků a bytů, kupní, darovací, nájemní a jiné smlouvy, SVJ a bytová družstva, bytové a obchodní komplexy.

Soudní spory

Zastupování v řízeních před soudy a rozhodčími orgány a účast při mimosoudních řešeních sporů.

Smlouvy

Zpracování nebo kontrola veškerých typů obchodních i nepodnikatelských smluv v domácích i mezinárodních vztazích, komplexní úprava smluvních vztahů při vícestranných obchodech.

Pracovní právo

Právní vztahy týkající se vzniku, změn a zániku pracovních poměrů včetně pracovních a manažerských smluv, výpovědí, pracovněprávních sporů, vztahů s odbory a zaměstnávání cizinců.

Mezinárodní právo

Právní poradenství v případech s mezinárodním prvkem v anglickém nebo německém jazyce.

Duševní vlastnictví

Registrace tuzemských a mezinárodních ochranných známek, autorská práva, doménová jména a spory z práv týkajících se duševního vlastnictví.

Insolvence

Zastupování věřitelů i úpadců při vypořádání pohledávek v insolvenčních a konkursních řízeních, osobní bankrot a oddlužení.

Úschovy

Úschovy listin, peněžních prostředků a movitých věcí při vypořádávání obchodů nebo jiných právních vztahů mezi stranami.

Cizinci

Zajištění povolení k pobytu cizinců na území České republiky, víza, vyhoštění a pracovní povolení pro cizince.