Jak je zaručeno, že rady, které dostanu přes váš portál, jsou správné?

Právní poradenství přes PravnikOnline.cz je poskytováno výlučně právníky registrovanými u České advokátní komory. Poskytování právních rad se řídí platnými zákony, zejména zákonem o advokacii. Pro případ eventuální škody vzniklé v důsledku nesprávné právní porady je kancelář pojištěna na částku 50 milionů Kč.