Jak mohu přidat další osobu ke sledování mých případů?

Přidání osoby ke sledování případu lze provést:

- u nových případů přidáním osoby ve formuláři zadání případu dostupném přes záložku Zadat případ;

- u existujících případů po otevření spisu případu přidáním osoby přes tlačítko '+' v okně 'Sleduje'.

U přidávané osoby lze současně nastavit, zda bude mít pouze právo nahlížet do spisu nebo spis i editovat a dále zda má dostávat upozornění e-mailem o provedených změnách případu.

Osobu můžete také přiřadit ke sledování přímo v nastavení vašeho uživatelského účtu. V takovém případě bude tato osoba automaticky přiřazena ke sledování všech případů, které v budoucnu přidáte.