Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování právních služeb

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování právních služeb (vzor ke stažení zdarma) je pouze orientační a nemusí odpovídat podmínkám konkrétního případu. Uživateli může vzniknout podstatná újma, pokud použije právní dokument bez konzultace s právním poradcem. Použití dokumentu bez právní konzultace je na vlastní riziko uživatele a provozovatel webu neodpovídá za škody uživateli takovým postupem případně vzniklé. Doporučujeme finální dokument před jeho použitím nechat si zkontrolovat zde.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

(Tento formulář se poskytuje pro účely odstoupení spotřebitele od smlouvy o poskytování právních služeb ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES.)

 

Čížek & Partneři advokátní kancelář s.r.o.

Pražská 132/4

460 01 Liberec

Česká republika

fax: (+420) 224 910 174

e-mail: info@pravnikonline.cz

 

Odstoupení od smlouvy o poskytování právních služeb

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí právních služeb sjednaných s vaší advokátní kanceláří v následujícím rozsahu:

Rozsah služeb:

Datum objednání:

 

Podepsán

Jméno a příjmení:

Adresa:

Datum:

Podpis:

(podpis připojit pouze v případě, že formulář je zasílán v písemné podobě)